Sayılar ve İkilemleri - Defineciler İçin

ases24

Aktif Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
143
Tepkime puanı
19
Puanları
4
1 Sayısı = Dikme, Tek dikili olan: ( Tek dikme taş veya ağaç gibi).
* Son noktayı verdiği gibi; dere, yol veya hayat başlangıcını ve sonunu anlatır.

2 Sayısı = Taş yol, geçit, taş geçit, kapı kaya, Geçit, işaret başlangıcı, iki tepe, iki ağaç, iki taş, iki yol gibi).
*Defineye başlama yeri olup, hedefe ilk buralardan başlanarak gidilir.

3 Sayısı = Yemin tepe, kutsal üçleme, (kutsal işaret), teslis: (3 tepe, 3 ağaç, 3 kuyu, 3 yol, 3 dere gibi).
*Teslis iki yakın bir uzaktır. Mutlaka 3 olması gerekir. Teslis malın yerini gösterir veya nerde olduğunu başka işaretlerle bildirir.

4 Sayısı = Mezar, Boş mezar: ( 40,400 çoğul anlamındadır. Mezarlık gibi).
*Mezar verir.

5 Sayısı = Küçük su, küçük taş öbeği, taş, kaynak, pınar: (50, 500, 5000 çoğul anlamındadır. örnek; 5 taş ise 50 taş öbeği gibi).
*Hediyelerin ve de malın yerlerini verir.

6 Sayısı = Değirmen, dibek, kuyu, dibek kuyu: (yuvarlak olan oyuk, yuvarlak havuz gibi).
*Dibek, kuyu, değirmen, yuvarlak oyuk malların olduğu yeri verir ve bazen de son noktadır.

7 Sayısı = Sergen sıra kayalar, kırmızı tepe, mihrap.
*Sergen sıra kayalar; sergen kayalıkta şapkaya benzeyen taş verir. Mal taşın ya arkasında yada önündedir. 7’nin olduğu yerde mutlaka siperli kaya yada mihrap vardır.

8 Sayısı = Yumuşak su, köprü, viraj, kırmızı taş, kırmızı toprak.
*Genelde ok işareti bunları verir. Bunlara işarettir.
9 Sayısı = Karataş(yılan).
*Mezar verir. Siyah taştır. Kesin olmamakla birlikte genelde boştur.

10 Sayısı = Büyük su.
*Nehir, göl, gölet, deniz, geniş su, geniş dere verir. Çevresinde ve çevresindeki taşlar kontrol edilmeli, işaretler aranmalıdır. Malı genelde taşlardadır.(tavuk ve civcivin malları gibi).

11 Sayısı = Taş yol, dikmeler, taş döşemeli yol, taşlı yol, patika yol.
*Taşlı ve bol kıvrımlı yol verir. Malı ise Lahit mezar veya Kaya mezarıdır.

12 Sayısı = Bağdat kaldırımı, Bağdat yolu, Kervan Yolu.
*Bağdat yolu, kervan yolu verir. Malı ve hediyeleri dikili taşta veya ağaçta olur. %50 şansın vardır.

13 Sayısı = Askeriye, Çatal yapan yer. (Dere çatalı, yol çatalı gibi)
*Asker mezarı, asker yeri verir. Malı çok az olur. Kesin değildir. Askerin veya askeriyenin durumuna göre değişir.

14 Sayısı = Tek dikili olan, mezar, dere çatalı içindeki dikme, bağ bahçe.
*Dere ve yol çatalında bulunan yer, bağ bahçe, kuyu, ağaç, taş vs Hedeftir

15 Sayısı = Küçük kilise, kilise ev.
*Küçük kilise, kilise ev verir. Malı sütunda, duvarda veya kilise evin odanın ortasında olur. Eğer mal var ise.

16 Sayısı = Tepe, değirmen (tek değirmen).
*Tek değirmen çalışır vaziyette olur. Değirmenin arkasında 3 kayalık olur. Orta kayada mal veya hediyesi, sağında ise mezar olur.

17 Sayısı = Dikili ağaç (tek).
*Ağaç verir. Ağaçta olan emareler malın yerini söyler. Ağaç üzerinde çivi veya dibinde dört köşe taş olur. Mal bu emarelerle belirlenir.

18 Sayısı = Kara tepe.
*Kral komutan gibi soylu insanların mezarını verir. Kesinlikle zengindir.

19 Sayısı = Karataş, Çeşme (Karataşlı Çeşme).
*Çeşme verir. Malı çeşmenin arkasında veya doğusunda yerde 1-3 adımda olur.

20 Sayısı = Kuyular.
*Üç adet kuyu verir.(ikide olabilir).Kuyular değirmen giderken genelde yolun solundadır (bazen de yanında). Bu kuyular kontrol edilmelidir. Bu kuyular büyük ihtimalle kapalı olup, iki boş bir dolu, iki sahte bir gerçek olması muhtemeldir. Kuyu kenarından 40-50 cm kazılırsa üzeri şekilli bir taş çıkar. Bu taş haritadır, harita taştır.

21 Sayısı = Geçit yer, yemin, vezir tepe: ( hakim tepe, geçit olan yer gibi).
*Vezir tepe 7 adet mezar verir. 4 tanesi bir yerde, 3 tanesi bir yerde yada aynı hizadadır. 4 mezarda kesin malı olur. Dama oyun çizgisi, yakınında mağara içine çizilmiş 7 tane geyik, 7 deve gibi resimler bu mezarları işaret eder. 7 adet yığma veya taş tepeler (Tümülüs) şeklindedir.

22 Sayısı = Dikme, Vezir mezarı, haç işareti.
*Vezir mezarı verir. Bir yörenin en yüksek tepesinde 5-10-15 metre gibi yükseklikte yapılan büyük boyda olan dede veya yatır denilen mezarlardır. Alması çok zor olup, bu güne kadar alan olmamıştır. Heraklis’in, Firavun’un mezarları gibi ulaşılmamış mezarlar örnektir.
*Vezir mezarı yani haç işaretinin sayısal anlamı bazen 22 bazen de 24’tür. Bu farklılık kavimlerin 2 eksik harf veya fazla harf kullanmasından kaynaklanmaktadır.

23 Sayısı = Toplu mal.
*Toplu kişilerin malıdır. Soygun ve savaş zamanlarında insanlar yaşadıkları yerleri terk ederken, bütün mallarını topluca bir yere gömmüşlerdir. Bu malları ifade eder. Mallar genelde oda mezarlarda bulunur.

24 Sayısı = Vezir mezarıdır.(22 de belirtildiği gibi bazı kavimlerde geçerlidir).
*Diğer anlamı ise; işaretlerin son noktasını verir. Bu işaretlerin genelde 24 adım güneyinde olur, son noktayı ve sonucu verir.
 

ases24

Aktif Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
143
Tepkime puanı
19
Puanları
4

ANA SAYILARIN KARŞILIĞINA HİTAP EDEN İKİLEMLER

Tek dikili (Ağaç) <=1 => 1 => Tek dikili ( Taş )
Taş yol, geçit <=2 => 3 => Yemin Üçleme, tepe tek sırada.
Tepe, üçleme, yemin üçgen <=3 => 6 => Kuyu, değirmen.
Boş mezar (dede mezarı) <=4 => 10 => Büyük su, Göl deniz,Büyük dere.
Küçük su, çeşme, pınar <=5 => 15 => Dibek, duvar.
Dibek,kuyu,değirmen <=6 => 21 => Kuyu, dibek,tepe
Beyaz tepe,sergen kaya <=7 => 28 => Mayhoş su,acı su,ekşi su
Yumuşak,içilen su,kırmızı <=8 => 36 => Kara taş,dibek tepeler
Karataş <=9 => 45 => Kara taşlı mağara
Büyük su <=10 => 55 => Bina yeri
Taşlı yol, dikmeler <=11 => 66 => Sağda değirmen
Bağdat, kervan yolu <=12 => 78 => Kervan Yolu
Askeriye <=13 => 91 => Kara su ( Yağış çoğalınca oluşur)
Tek dikili mezar <=14 => 105=> Yüksek kayalık
Küçük kilise <=15 => 120=> Kuyular
Tepe <=16 => 136=> Dikme, tepe, dibek
Tek dikili ağaç <=17 => 153=> Dikme, çakıl, tepe ağaç
Kara tepe <=18 => 171=> Karataş
Çeşme, kara taş <=19 => 190 => Çeşme
Kuyular <=20 => 210 => 2 su, 2 kuyu
Geçit, yemin <=21 => 231 => Yemin, gerçek teslis, üç dikili olan
Dikme <=22 => 253=> Vezir tepe

Yukarda ana sayıların karşısında bulunan sayıların ifade ettiği anlamlar ana sayının ikilemidir.Bir örnekle açıklarsak;

20 kuyulardır. karşılığı 210; bu sayı 2’lemden bahsediyor, 2 su ya da 2 kuyu diyerek daha net açıklama yapmaktadır.

Bazen şifrelemede, soldaki ana rakam yazılıp, sağdaki rakama göre şifrelenmiş olabilir.Bu herzaman değildir.Ana rakamın kaşılığı yoksa ikilem karşılığına bakmalıyız.

Soldaki rakamların ve anlamlarının karşılığı, sağdaki ikilem rakam ve anlamlara tekabül edebilir.
Bu sayıları eşkiya belgelerinde kullanabilirsiniz.Belgelerin çözümünde sayısal şifreler mevcuttur. verilen ifadelerde ton ile ifade edilen altın aslında km.dir. 5 ton=5 km gibi.
 

ases24

Aktif Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
143
Tepkime puanı
19
Puanları
4
DİĞER BAZI RAKAMLAR;

26=> Suyun batıp, çıktığı yer, şelale (havuz gibi).
26 direk=> 26= 2-6= 2 oyma.
63 tünel=> 63= 3-6= 3 oyma.
27=> iki tane mihrap.
*Siyah taşa yapılmış mihrap, şapkalı kayaya yapılmış mihrap.
28=> omega.
*2+8=10 Nehrin, denizin vs. omega yaptığı yer.
30=> üçgen.
*30- üçgen altında 4 çizgi yatay ve 3 çizgi = 13
33=> Hayat ağacı
40=> Mezarlık
49=> Kuzey, kuzey yıldızı.
70=> Çarpan, mesafe.
*Başlangıçtan,yani sergen kayalıktan dereye, kaynağa, çağıl yığmasına mesafe çarpanı.
200 arşın=> taş öbeği=20 kuyu şeklinde.
 

ases24

Aktif Üye
Katılım
16 Ağu 2014
Mesajlar
143
Tepkime puanı
19
Puanları
4
SAYILARA GÖRE MALLARIN YERİ NERDEDİR?
1 omega
2 j.b (Hz.Süleyman mabedindeki 2 sütun
jakın boaz... yani teslisin başlangıcı ve giriş)

3 teslıs
4 ınsan
5 su
6 tarla
7 para
8 ölüm
9 odadakı para
10 sudakı para
11 yoldakı asker kuzeye gıder
12. yoldakı para
13..askerın mezarı
14 bahcedekı kuyunun yanındakı taşta para
15..papazın parası agac dıbınde
16.değırmen dıbındekı tumsekte sarı kızın mezarı
17.yaşlı agacın dıbındakı taşın ıcı veya altı
18.krallık bölgesındekı 3 kuyu ortadakınde agac ve agacın dıbıne bak
19.2 ceşme ve ıkısının ortasındakı agacın dıbı
20..2 kuyu bulacan soldakı kuyunun dıbındekı taşta para
21.. en tepedekı 4 bıyerde 3 bı yerde toprak mezar yada oda mezar

sayının karşılığı olan yerde neyi arayacağımızın bir bilgisidir..
 

Reco

Yeni Üye
Katılım
14 Mar 2017
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Selamun aleykum.kusuruma bakmayin mesaj nerden atildigini bulamadim yeni uyeyim. Ogrenmek ve bilgi edinmek icin rahatsiz ediyorum kusurabakmayin. Yardimci olursaniz sevinirim. Dikkatimi ceken biroyma sekli buldum 2 mt veye 2.5 mt yuvarlak gibi bir kaya ustunde 3 adetdelik var. 10cm genisliginde. Delikleri cizerek birlestirildigin de üçgen seklinde. Delikler kayanin icinde birlesiyor sanirim derin yani 3delik de icedogru donuk. Ayni noktaya yani ortada birlesiyo. Resim atamadim cunku resmi yok elimde. Yardimci olsaniz da olmasaniz da tesekkurederim...
 

akıltopağı

Operatör
Katılım
8 Eki 2019
Mesajlar
1,259
Tepkime puanı
1,009
Puanları
17
Konuyu hortlattım sanırım, bilgi varsa her şey var, pagan dönemi, ölü gömme geleneği, mezar mimarisi hakkında bilgi paylaşmanı rica ediyorum.ayrıca pagan dönemi ölçü birimlerinide eklerseniz sevininiriz..
 
  • Beğen
Tepkiler: Efg

CooL

Bilgili Üye
Katılım
15 Ara 2016
Mesajlar
400
Tepkime puanı
64
Puanları
5
111597.jpg
buna 5 gen olarak 5 rakamını nasıl değerlendirebiliriz @MendereS ustam
 

Keskingöz

Tüm Yorumlarım, Resmi Kazılar İçin Geçerlidir.
Süper Moderatör
Katılım
11 Şub 2018
Mesajlar
2,706
Tepkime puanı
1,854
Puanları
20
Tabi ki paylaşım yapan ustalara saygı duyuyorum bilgidir deyip paylaşmışlar. Art niyet aramıyorum fakat; çevrenizde varsa bu sisteme uyan bir nokta çözüm hele şöyle bir sunum yapın isterim.

Asker kuzeye gidermiş, karataşta mal varmış, değirmenin şurasında şu varmış :)))))

Her dönemin şifresi ve ölçümü farklıdır.
Geçiniz efenim..
 
Üst